Poděkování

Děkujeme za přihlášení na LIK Holice. Prosíme o zaplacení účastnického poplatku a také částky za ubytování v případě, že možnosti ubytování využijete.

Těšíme se na shledanou v Holicích!