Lektoři

30. června - 5. července 2021

Iva Svobodová Kramperová

housle
Životopis

Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou, spolupracuje s osobnostmi jako Václav Hudeček, Jiří Bárta, Ivan Ženatý, Barbara Maria Willi, Radek Baborák, Alfréd Strejček, Václav Vonášek a řadou dalších.

Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři, pražské AMU a účastnila se řady interpretačních kurzů. Obdržela řadu soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka.

Je sólistkou a koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.

Jakub Čepický

viola, komorní hra

Životopis

Jakub Čepický
Začal hrát na housle ve věku šesti let ve třídě Kamily Kurzové. Po ukončení 8letého studia na gymnáziu Jana Nerudy pod vedením prof. Dagmar Zárubové, pokračoval ve svém hudebním rozvoji na HAMU ve třídě prof. Ivana Štrause a doc. Leoše Čepického. V roce 2012 studoval ve švédském Stockholmu na Musikhögskolan Edsberg ve třídě Pera Enokssona. V sezóně 2011/2012 byl hostujícím koncertním mistrem Košické filharmonie. Od roku 2014 hraje na violu ve Wihanově kvartetu. Jakub je též členem předního českého barokního souboru Barocco sempre giovane. Pravidelně vystupuje i jako sólista s mnoha orchestry (Hudba hradní stráže a policie ČR, Pardubická komorní filharmonie, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a další). Od roku 2018 učí violu na konzervatoři v Pardubicích.

Vít Chudý

housle 

Životopis

Vít Chudý studoval hru na housle na konzervatoři v Pardubicích ve třídě Mgr. Dalibora Hlavy a následně na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Jindřicha Pazdery. Studia si rozšířil v německém Výmaru na Hochschule für Musik Franze Liszta u prof. Doralice Borosz.

Již jako student sólově vystupoval za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice a Orchestru posluchačů Konzervatoře Pardubice a nastudoval např. fantazii Tzigane od M. Ravela, houslové koncerty A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, F. Mendelssohna-Bartholdy a další díla. Jako člen klavírního tria získal hlavní ocenění na International Summer Academy v Rakousku, kde koncert vítězů zároveň vysílal živě Vídeňský rozhlas. Se stejným ansámblem byl vybrán reprezentovat Akademii múzických umění na Mezinárodním studentském festivale v Japonském Kyotu.

V letech 2016-2017 vyučoval na houslové škole Wolfgang Violin Studio v Singapuru. V současné době je pedagogem na Konzervatoři v Pardubicích.

Dále je členem a sólistou komorního souboru Barocco sempre giovane a souboru Escualo kvintet, se kterým provádí hudbu argentinského tanga a dílo Astora Piazzolly.

Jan Zemen

violoncello  

Životopis

Jan Zemen vystudoval hru na violoncello na konzervatoři v Pardubicích u Josefa Krečmera a pražskou Akademii múzických umění u prof. Miroslava Petráše. Celé studium potom završil studiem na Hochshule fur musik ve švýcarském Luzernu u Marka Jerie.
Jan se již od studií prezentuje jako sólista. Vystoupil např. s Filharmonie Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice, Karlovarský symfonický orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně, Plzeňská filharmonie, Filhamornie Bohuslava Martinů Zlín.
Vedle sólistické dráhy se věnuje komorní hudbě a to zejména v Kalliope trio Prague a Barocco sempre giovanne, kde je zakládajícím členem a pravidelným sólistou.
Hlavním těžištěm jeho činnosti je ovšem činnost pedagogická a hudebně osvětová. V současné době vyučuje na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové a od roku 2013 je pedagogem na Konzervatoři Pardubice. Pravidelnou činností je organizace hudebních interpretačních kurzů v Opočně v Orlických horách. www.likopocno.cz
Zajímavou kapitolou je činnost propagátorská a do té se bezesporu vejde netradiční soubor čtyř violoncellistů Prague Cello Quartet.
Jan hraje na nástroj Karel Joseph Dvořák 1946 půjčený ze soukromé sbírky ve Švýcarsku..

František Machač

kontrabas 

Životopis

František Machač se narodil v Chrudimi. Začínal hrou na housle u Vlastimila Svatoně v Rovni. Hru na kontrabas studoval na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (1997 – 2003) u prof. Miloslava Gajdoše. V letech 2003 – 2008 pokračoval ve studiích na VŠMU v Bratislavě u Prof. Radoslava Šašiny. Za svých studií se zúčastnil řady mezinárodních interpretačních kurzů (Brno, Michaelstein, Wroclaw, Debreceen) a mezinárodních kontrabasových soutěží (Mezinárodní soutěž J. M. Spergera Michaelstein 2002, Ludwigslust 2004 laureát a zvláštní cena za hru na Violon, Mezinárodní soutěž Františka Simandla Blatná 2002 – 3. cena, 2006 – 2. cena). V letech 2004 – 2013 byl členem Filharmonie Hradec Králové a od roku 2009 vyučuje hru na kontrabas na Konzervatoři Pardubice. Od roku 2012 je ředitelem ZUŠ Karla Malicha v Holicích

Antonín Dvořák

akordeon

Životopis

Akordeonista Antonín Dvořák se po úspěšně vykonaném konkurzu v roce 1978 stává jedním ze zakládajících členů pedagogického sboru Konzervatoře Pardubice. Vedle svého mnohaletéhopůsobení na akordeonovém oddělení a oddělení hudební teorie zastával od roku 1993 funkcizástupce ředitele a od roku 1999 do roku 2019 funkci statutárního zástupce ředitele pardubickékonzervatoře. Paralelně pracuje na hudební a zvukové režii v nahrávacím studiu konzervatoře při pořizování soutěžních snímků studentů a orchestrálních snímků koncertů školy. Natočilprofilové CD k 25. a 40. výročí konzervatoře. Podílel se na tvorbě významných projektů Komornífilharmonie a Východočeského divadla Pardubice.

K nejvýraznějším úspěchům v jeho pedagogické praxi patří velká kolekce interpretačních ocenění v národních i mezinárodních soutěžích – více jak 90 cen. Byla to zejména opakovaně Soutěžnípřehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, mezinárodní soutěže akordeonovýchkonfederací C.I.A a C.M.A, mezinárodní akordeonová soutěž „International CompetitionReinbach“, mezinárodní soutěž „Coupe Jeunesse Slovensko“, Mezinárodní akordeonová soutěžOstrava a další.

Jeho snaha v umělecké i pedagogické praxi vedla vždy k jednomu důležitému cíli. K integracikoncertního akordeonu mezi nástroje hudební tradice. Koncertně spolupracoval s Komornífilharmonií Pardubice, se zpěvačkou Svatavou Šubrtovou, kytaristou Stanislavem Juřicou a sdalšími kolegy konzervatoře. V Československém rozhlase Brno a v Českém rozhlase HradecKrálové natočil a také premiéroval řadu originálních skladeb pro akordeon českých autorů. V roce 2016 obdržel Antonín Dvořák na „Mezinárodním akordeonovém festivalu FrancaMarocca“, kde pravidelně na interpretačních kurzech vyučuje, ocenění za celoživotní pedagogický přínos.

Jakub Jedlinský

akordeon

Životopis

Jakub Jedlinský – Akordeonista, bandoneonista a hudební pedagog Jakub Jedlinský absolvoval Konzervatoř v Pardubicích, Západočeskou univerzitu v Plzni a mistrovskou třídu na SyddanskMusikkonservatorium – Danish National Academy of Music v Esbjergu (doc. Jytte von Rüden).

Získal četná ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích. Zúčastnil se mezinárodníchkurzů a seminářů pod vedením předních osobností svého oboru (B. Dowlasz, J. v. Rüden, N. Sevrjukov, Jurij Šiskin a další). Již při studiích spolupracoval s Českým rozhlasem, pro kterýnahrával sólové i komorní skladby českých i zahraničních soudobých skladatelů. Získal i několik zvláštních ocenění a stipendií, včetně ceny rektora Západočeské univerzity v Plzni.

Jako interpret působí sólově a zejména v komorní hudbě, účinkuje na mezinárodních hudebníchfestivalech v ČR i v zahraničí (Německo, Dánsko, Polsko, Rakousko, UK, Holandsko, Slovensko).Několikrát měl možnost působit na významných světových pódiích jako je ConcertgebouwAmsterdam, The Royal Northern College of Music Manchester či Rudolfinum v Praze.

V roce 2011 založil uskupení Escualo Quintet, které přináší fenomén argentinského tanga a především hudbu Astora Piazzolly. V tomto souboru působí jako bandoneonista a dramaturg.Escualo Quintet zaznamenal řadu úspěchů na tuzemských i mezinárodních pódiích (MHF ČeskýKrumlov, MHF České Doteky hudby, MHF Petra Dvorského, abonmá České filharmonie, PKF –Prague Philharmonia a mnohé další).
Od roku 2015 působí nejprve jako host a od 2018 jako stálý člen uskupení Bardolino (worldmusic, klasická hudba, jazz). S charismatickou zpěvačkou a performerkou Gabrielou Vermelho založil v roce 2013 skupinu GaRe (autorský crossoverový šanson kabaret) a od roku 2019 působí v multižánrovém duu s houslistou Pavlem Fischerem. Úspěšné koncertní působení vyústilo ve spolupráci s dalšími skvělými umělci či orchestry, např. se zpěvačkou Ivou Bittovou, tanečnímstudiem Tangonexion – Patricie Poráková a Javier Antar, herečkou Annou Polívkovou, skladatelem a klavíristou Zdenkem Mertou, Komorní filharmonií Pardubice a Jihočeskou filharmonií.

Petr Zámečník

akordeon

Životopis

Petr Zámečník – Akordeonista, hudební pedagog, aranžér a skladatel, absolvent konzervatoře v Plzni. Se svýmitango formacemi (Instrumental Tandem, Trio Milonguero, Quinteto Tango Consuno, TangoQuartetto Re Campo) vystupoval nebo vystupuje od roku 1993 na mezinárodních hudebníchfestivalech a koncertech v České republice, Velvyslanectví Argentinské republiky v Praze i vzahraničí (Slovensko, Rumunsko, Rakousko, Německo, Švédsko, Polsko, Bulharsko, Maďarsko,Belgie, Lucembursko).

Jako akordeonový interpret účinkoval v tangových projektech s brněnskou filharmonií, baletemNárodního divadla v Brně, hrál s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmoniíOlomouc, Escualo Quintetem, Komorním smyčcovým souborem Musica Minore, pro Českýrozhlas natočilo Tango Quartetto Re Campo tangový klip se zpěvačkou Radůzou.

V rámci festivalu Mozartovy děti aranžoval pro Filharmonii Brno světoznámé Libertango AstoraPiazzolly. Vydavatelství Spirála a poté Radioservis vydala jak jeho kompaktní disky s Piazzollovouhudbou Tango nuevo a Tango porteňo, kterou též aranžoval, tak i debutové autorské albumPeriferia Re Campo. Nedávno také vyšlo jeho další album Inspiración s hudbou starých mistrůtanga.
Dále pořídil řadu nahrávek a rozhovorů pro Český rozhlas a české i zahraniční televize.

Ve stylu tanga spolupracuje s tanečníkem a držitelem Thálie Martinem Dvořákem, slovenskýmpantomimem Vlado Kulíškem a tanečními páry z brněnské taneční školy Tangueros.

Pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice a na Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně.

Je členem Mezinárodní unie koncertních akordeonistů.

Jaroslav Kubeček

akordeon

Životopis

Jaroslav Kubeček
Akordeonista, hudební pedagog a dirigent akordeonového orchestru Jaroslav Kubeček je absolventem Konzervatoře Pardubice v oboru hra na akordeon. Hlavní obor studoval ve třídě prof. E. Andrýsové a komorní hru ve třídě prof. A. Dvořáka. Jako interpret se úspěšně účastnil národních akordeonových soutěží. Od roku 1986 je pedagogicky činný na ZUŠ v Červeném Kostelci, kde vyučuje hru na akordeon a komorní i orchestrální hru. Zde založil a řídí akordeonový orchestr MUSICA HARMONICA, s kterým dosáhl mnoha četných úspěchů a veřejných vystoupení v ČR i zahraničí. Vedle ZUŠ Červený Kostelec vyučuje od roku 1999 také na ZUŠ Náchod, je metodikem Královehradeckého kraje pro hru na akordeon a úspěšným pedagogem, jenž získává pravidelně četná ocenění v krajských i ústředních kolech soutěží ZUŠ.

A co Vás čeká?

Podrobné informace naleznete zde