Kurzy

30. června - 5. července 2021

Drazí přátelé a milovníci hudby,

Konzervatoř Pardubice a Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích Vás zvou na pátý ročník prázdninových interpretačních kurzů.

Změnou bude nové hostitelské město. Svou náruč nám nabídlo město Holice v pardubickém kraji a hlavně místní ZUŠ Karla Malicha. Díky nové, větší a výborně technicky vybavené budově školy nás letos bude čekat mnoho nového. Kromě smyčcových nástrojů se kurzy zvětší o přítomnost kolegů akordeonistů a jejich akordeonového orchestru.

Stejně jako v minulých letech čeká na účastníky kurzů vedle individuální výuky také doprovodný program. V rámci řady večerních koncertů vystoupí samozřejmě lektoři kurzů, ale také skvělé Wihanovo kvarteto nebo duo Fischer Jedlinský. Dále se můžete těšit na besedu s dalším významným hudebním hostem.

Novinkou bude možnost volné prohlídky blízkého muzea cestovatele Emila Holuba. Všechny účastníky také opět čeká improvizační dílna s houslistou Pavlem Fischerem a akordeonistou Jakubem Jedlinským.

Ubytování bude zajištěné v internátu SŠA Holice, stravovat se budeme v restauraci Kulturní dům.

Informace

  • každý účastník má nárok na 4 výukové lekce s lektorem (podle aktuálních potřeb – jedna lekce = 50 minut)
  • volné vstupy na večerní koncerty i na besedu s hudebním hostem
  • volný vstup na workshop hudební improvizace s Jakubem Jedlinským a Pavlem Fischerem
  • vhodné pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří a jiných středních škol s hudebním zaměřením
  • věk účastníků není omezen, mohou se přihlásit jako aktivní, případně jako doprovod (rodiče).

A co Vás čeká?

Podrobné informace naleznete zde