Ceník

30. června - 5. července 2021

Kurzovné:

Aktivní … 2200 Kč
Pasivní … 900 Kč

Ubytování:

1450 Kč

Stravování:

celodenní strava: 1250 kč

Platbu kurzovného a ubytování účastníků je nutné provést do 24. června 2021 na následující účet:

Komerční banka a.s.

115-1755340227/0100

variabilní symbol

číslo 66 + datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR

Jak se můžete přihlásit?

Podrobné informace naleznete zde